TANGO Vatrová 

born.29.01.2021r.

IMPORT FROM SLOVAKIA

 

 

O: EDDY Dedov dvor

Výborný

HD A/A

PF - I.cena
IHF - II.cena

M: IZI Vatrová

Výborná

HD A/A

PF - I.cena

IHF - I.cena